Хидробластиране

Механизирано възстановяване на повърхностите и освежаване на външния вид (почистване и импрегниране) на бетонни и каменни структури чрез високо налягане.

  • Фасади
  • Площади
  • Паркови структури и зони
  • Огради
  • Други